Vad  är Medicinsk träning?

Lic. Medicinsk Tränare är en ny vidareutbildning. Träningen är riktad till människor som har en sjukdomsdiagnos eller är multisjuka. Träningen vi utför baseras på den senaste vetenskapliga forskningen kring träning och sjukdomar.

Våra medicinska tränare har kompetens och kunskap inom vilken typ av träning som passar just din diagnos/er och begränsningar.


 Vi hjälper dig att anpassa träningen när du har diagnoser och besvär inom bland annat:

  • Problem i rörelseapparaten (Muskler, leder, senor m.m.)

  • Stressrelaterade sjukdomar

  • Sjukdomar i rörelseapparaten

  • Hjärt-kärlsjukdomar

  • Metabola sjukdomar, övervikt

  • Åldersrelaterade sjukdomar

Läs mer om vidareutbildningen här...

Medicinsk träning, Functional Unit