top of page

Kiropraktik

Kiropraktor är primärvårdsgivare och innehar legitimation utfärdat av Socialstyrelsen.

 

Kiropraktorerna på Functional Unit är utbildade i Sverige på Skandinaviska Kiropraktorhögskolan. Utbildningen omfattar 5 års heltidsstudier samt 1 års praktiktjänstgöring inom offentliga hälso- och sjukvården samt hos Leg. Kiropraktor.

 

Kiropraktorerna på Functional Unit är medlemmar i Kiropraktiska Föreningen i Sverige och innehar patientförsäkring.

 

När kan jag söka vård hos Kiropraktorn?

 • Ryggskott​

 • Nackspärr 

 • Stel i nacke och axlar 

 • Molande värk i ländrygg

 • Smärta mellan skulderbladen 

 • Diskproblematik 

 • Höft, knä- och fotsmärta

 • Axel- och armbågssmärta 

 • Spänningshuvudvärk, migrän 

 • Domningar/stickningar och smärta i armar, ben och höft

 • Ischias

 • Graviditetsrelaterad bäcken- och ländryggssmärta 

 • Ergonomisk rådgivning 

 

Om ditt problem är akut eller om du är osäker på om Kiropraktorn kan hjälpa dig med dina besvär, rekommenderar vi att du hör av dig för råd innan bokning.

Kontakta oss:

Leg. Kiropraktor Widar Berggren 0709- 544 897 

Leg. Kiropraktor Linda Persdotter 0708 400 540

 

Vill du läsa mer om Kiropraktik? Läs gärna på Vårdguiden 1177 eller Skandinaviska Kiropraktorhögskolans hemsida.

"Vår vision är att du som patient ska få hjälp med dina besvär, och samtidigt få en djupare förståelse av hur och varför dina besvär kan ha uppkommit, samt få kunskap och verktyg att förebygga framtida problem."

/Leg Kiropraktor Widar Berggren och Linda Persdotter

Kiropraktik Skattefri förmån 

Rehabilitering och förebyggande behandling

Leg. Kiropraktorns behandlingar är enligt Hälso-och sjukvård och sjukvård är inte en skattefri förmån.

 

Däremot är rehabilitering och förebyggande behandling hos Kiropraktor en skattefri förmån om den syftar till att den anställde ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta. Det har ingen betydelse om den ursprungliga skadan har uppkommit på arbetet eller fritiden.

 

Ex, Rehabilitering kan ex vara vid kronisk sjukdom som tex återkommande ryggskott.

 

Ex, förebyggande behandling kan vara mot återfall av ex nackspärr med syfte att den anställde ska vara fortsatt arbetsför.

 

"Arbetsgivaren får göra avdrag för utgifter för arbetslivsinriktad rehabilitering, om åtgärderna syftar till att den anställde ska kunna fortsätta sitt arbete. Även utgifter för förebyggande behandling är avdragsgilla om behandlingen syftar till att den anställde ska kunna fortsätta förvärvsarbeta (16 kap. 24 § IL)." (www.skatteverket.se) läs mer här.

  

Enskild firma: rehabilitering och förebyggande behandling är avdragsgillt, men i regel krävs ofta ett intyg från läkare eller annan medicinsk personal. 

Friskvårdande behandling

Behandling för ökat välmående som är avstressande eller motverkar ömhet och stelhet samt tekniker för kroppshållning och rörelsemönster anses vara en friskvårdande behandling och kan omfattas av friskvårdsbidraget. Kiropraktor kan utföra en friskvårdande behandling.

Då friskvård inte omfattas av momsbefrielse likt en Kiropraktisk behandling enligt Hälso- och sjukvård tillkommer en extra avgift på dessa friskvårdsbehandlingar.

 

Vill du ex ha hjälp med din onda axel är detta INTE rätt behandling för dig! Boka då istället en Kiropraktisk behandling Nybesök eller Återbesök.

       

Ett nybesök ser vanligtvis ut så här:

​Anamnes/sjukdomshistoria: 

 

Besöket börjar med frågor för att sammanställa information om exempelvis händelseförloppet, annan smärtproblematik, sjukdomar, mediciner samt om tidigare åtgärder. Ni går igenom din ifyllda hälsodekleration som du får utskickad när du bokar ett besök för första gången. Har du inte möjlighet att fylla i den innan besöket får du göra det när du kommer till kliniken. 

Undersökning:

 

Kiropraktorn gör en grundlig inspektion och analys av kroppens funktion och hållning ortopediska och neurologiska tester. Kiropraktorn undersöker dina muskler och leder. 

Diagnos: 

 

Anamnesen tillsammans med undersökningen ligger sedan till grund för en diagnos. Om  diagnosen är svårbedömd eller om vidare utredning ex. röntgen  behövs, hänvisas du till lämplig vårdgivare.

Behandling: 

 

Här används olika tekniker såsom manipulation, massage och stretch efter dina behov. Behandlingen sker alltid i samråd med dig som patient. Vi återtestar sedan för att bedöma påverkan från behandlingen. Syftet med behandling är att återställa rörelseapparatens (ex muskler och leder) funktion, lindra smärta, skapa förutsättningar för att rehabilitera och förebygga framtida besvär.

Övningar: 

 

Du får ofta utföra övningar vilka Kiropraktorn väljer ut beroende på vad hen anser att du behöver träna på. Övningarna kan syfta till att lindra smärtan, öka din funktion, rörlighet, stabilitet eller en kombination av flera syften.  Ibland medverkar även någon av våra tränare.

Sammanfattning och Information:

 

Bedömningen av ditt besök ligger sedan till grund för en behandlingsplan. Ibland behövs mer behandling, ibland behövs träning, men enligt vår kliniska erfarenhet är det kombinationen av behandling  och träning som ger det mest långsiktiga resultatet.

Vanliga frågor och svar

Information hämtat från Kiropraktiska föreningen i Sverige (KFS):

Vad är kiropraktisk behandling?

Kiropraktorn undersöker ryggradens leder och muskler med händerna. På så sätt diagnostiseras spänningar, ändrade rörelsemönster och eventuella skador. En led som är begränsad i sin rörelse kan ge smärta både lokalt i leden men även i andra delar av kroppen. Inom kiropraktiken finns flera olika behandlingstekniker. Den vanligaste tekniken kiropraktorer använder är HVLA-manipulation. Även andra tekniker används såsom mjukdelsbehandling och rehabilitering.

 

Vad är HVLA-manipulation?

En HVLA-manipulation är en ledmanipulation med hög hastighet och låg amplitud. Den utförs med kontrollerad hastighet, rörelse och kraft för att öka rörligheten i leden. Detta i sin tur leder till förändrat rörelsemönster och minskad smärta.

HVLA-manipulationen påverkar en leds funktion som i sin tur påverkar nervsystemet och därmed även muskulaturen.

 

Vad är det som låter vid en behandling?

Vid en HVLA-manipulation sker en snabb tryckförändring i leden som av patienten uppfattas som ett knak. Detta knak är alltså inga kotor som flyttas eller går sönder utan ett tryckförändringsfenomen som kallas kavitation.

 

Vilka besvär kan en kiropraktor behandla?

En kiropraktor behandlar skador och besvär som orsakas av störningar i leder, muskler och nervsystem. Alla individer är unika och noggrann diagnostisering är viktig. Besvär som kiropraktorn ofta diagnostiserar och behandlar är molande ryggvärk, ryggskott, ischias, nacksmärta, whiplashskada, huvudvärk, smärta och stelhet kring axlar och skuldror, diskproblem, domningar/stickningar och smärta i armar, ben och höft.

 

Kommer den kiropraktiska behandlingen att göra ont?

När kiropraktisk behandling är utförd av en kiropraktor är behandlingen sällan smärtsam. De flesta patienter blir överraskade över hur mild behandlingen är och hur lite det ”känns”. Redan direkt efter behandlingen brukar patienten uppleva smärtlindring och ökad rörlighet.

 

Är kiropraktisk behandling säker?

Kiropraktik är en mycket säker behandlingsmetod – när den utförs av Socialstyrelsens legitimerade kiropraktorer. Forskning har visat att allvarliga komplikationer i samband med kiropraktisk behandling är ytterst sällsynta. Som vid all verksam medicinsk behandling kan patienten få reaktioner på behandlingen. Vanligast är lokal ömhet i det området som behandlats. Undersökningar visar dock att dessa reaktioner är väldigt milda och snabbt övergående."

Läs mer på : http://www.kiropraktiskaforeningen.se/kiropraktik/vanliga-fragor/ 

bottom of page