top of page

Rehabilitering

 

Många människor har någon gång i livet skadat sig eller haft ont på något sätt. Efter en skada blir man ofta begränsad i en funktion man tidigare kunde utföra utan problem. Det kan exempelvis vara att ta ner ett glas från en hög hylla eller att kunna springa. Då kan man behöva genomgå en rehabiliteringsfas för att kunna återgå till en så bra funktion som möjligt.

På Functional Unit innebär rehabilitering att man först blir undersökt av  en Leg. Kiropraktor för att sedan utifrån  den analysen kunna utforma en rehabiliteringsplan. 

Vi tycker det är viktigt att en rehabiliteringsplan är individanpassad och att vi tillsammans med patienten kommer fram till gemensamma mål.

Leg. Kiropraktorer har 5 års utbildning, vilket gör att de är väl lämpade specialister  för att bedöma skador,  överbelastning, smärtor och andra problem och störningar kring funktionen i rörelseapparaten.  Efter första besöket görs en initial bedömning. I vissa fall kan det behövas mer passiv behandling,  det vill säga fler tillfällen av Kiropraktisk behandling och i vissa fall  aktiva hemövningar, men oftast en kombination av de båda. Du får alltid individuell träning och vi tränar alltid en person per tränare, ej i grupp.

Hur bokar jag tid? 

Vi tar emot privata patienter med eller utan remiss samt kunder ifrån försäkringsbolag som har avtal med oss. Klicka här för att se vilka bolag som vi har avtal med!. Vi är  en privat klinik och ej anslutna till Landstinget, frikort gäller därmed inte hos oss. 

De vanligaste är att man bokar själv via vår onlinekalender eller ringer oss.

Har du en privat sjukvårdsförsäkring kan du kontakta ditt försäkringsbolag, och om de bedömer att du kan få vård via din försäkring berättar dem hur du kan gå vidare. Om Försäkringsbolaget har flera olika vårdgivare kan du berätta att du önskar få rehabilitering via Functional Unit, om så är fallet.

Senior Therapy

Vad händer när min rehabilitering är klar?

 

I den traditionella sjukvården blir det ofta ett glapp efter en rehabilitering, då många går direkt från en Leg. Sjukgymnast tillbaka till ett gym med egenträning eller direkt tillbaka till en idrott. På Functional Unit har vi därför skapat en brygga genom att ha duktiga tränare på plats som också stämmer av din tidigare behandlingsplan tillsammans med din  Leg. Kiropraktor för att kunna utforma din fortsatta utvecklingsplan framåt. Vi tittar på helheten och stärker upp de delar som behövs förbättras för att din kropp ska bli så funktionell som möjligt. 

På så vis får du som patient en naturlig övergång mellan sjukvård och friskvård, och genom en fortsatt träning och utveckling minimeras risken för att skadan återkommer eller att nya uppstår. 

För oss är målet inte att du bara ska komma tillbaka, utan att du helst ska bli bättre än innan du skadade dig.

bottom of page